vak kunst en cultuur

Inhoud lessen

Het vak Kunst-en cultuurfilosofie behoort tot het lessenpakket in het 2de, 3de en 4de leerjaar van de opties Beeldhouwkunst, Keramiek, Project-atelier, Schilderkunst, Tekenkunst en Weefkunst.

In de loop van die 3 schooljaren worden de leerlingen geloodst doorheen de opeenvolging van de kunststijlen. De studenten worden wegwijs in het labyrint van de naoorlogse kunst. De leraar houdt de vinger aan de pols van de kunstactualiteit en focust op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Door een rijke illustratie met  beeldmateriaal worden de lessen  een boeiende ontdekkingstocht doorheen de kunstgeschiedenis en het hedendaagse kunstgebeuren. Een actieve betrokkenheid van de student in het bespreken van de kunstwerken maakt de les tot een levendige ervaring.

Vakken

2u Kunst en Cultuurfilosofie

Leertraject

3 leerjaren – 1 les/week van 1u40min. – gedurende helft van het schooljaar (1ste semester of 2de semester)

Leerkracht

Deze lessen worden gedoceerd door leerkracht Lieven Defour.

Locatie/lesuren
Les Locatie periode Dag Lesuur klascode leerjaren
Kunst en Cultuur Roeselare 1ste semester dinsdag 18u- 19.40u KC1 4de gr.  3de,4de lj.
Kunst en Cultuur  Roeselare 1ste semester  vrijdag 18u- 19.40u KC2 4de gr.  3de,4de lj.
Kunst en Cultuur Roeselare 2de semester dinsdag 18u- 19.40u KC3 4de gr.  2de lj.
Kunst en Cultuur Roeselare 2de  semester vrijdag 18u- 19.40u KC4 4de gr.  2de lj.

straf in beeld..

Top