Algemeen Beeldende Vorming voor 6 tot 11-jarigen aangepast voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS)

Wil je je aangeboren artistiek talent verder ontplooien? Of wil je gewoon je belevingswereld vorm geven? Dan biedt de richting beeldende vorming de boeiende omgeving, die je fantasie op een speelse manier stimuleert. Je krijgt een initiatie in alle basistechnieken zoals tekenen, schilderen, graveren, boetseren met klei enz…
Je ontdekt er de diverse aspecten van de beeldtaal ( lijn, kleur, vorm) door de vakken waarnemingstekenen, kleuren- en vormstudie. Op die manier leer je de werkelijkheid intenser te bekijken en anders te verwerken. In de richting ‘ beeldende vorming’ onderneem je een zoektocht naar zelfrealisatie en persoonlijke expressie, waarbij de leraar als een respectvol begeleider optreedt. Je leert er creatief denken en je ontwikkelt er manuele vaardigheden, die een nuttige aanvulling bij het algemeen onderwijs zijn.

Inschrijven voor deze klassen kan niet via de website, maar enkel telefonisch via het secretariaat op het nummer 051 20 30 29

Je kan deze optie volgen in:

downloaden als pdf

klik hier voor het aanbod voor leerlingen van het 1ste leerjaar
Roeselare-hoofdschoolAlgemeen Beeldende Vorming ASSdonderdag16.50u - 18.30uHuyghe Judith mail
klik hier voor het aanbod voor leerlingen van het 2de leerjaar
Roeselare-hoofdschoolAlgemeen Beeldende Vorming ASSdonderdag16.50u - 18.30uHuyghe Judith mail
klik hier voor het aanbod voor leerlingen van het 3de leerjaar
Roeselare-hoofdschoolAlgemeen Beeldende Vorming ASSdonderdag16.50u - 18.30uHuyghe Judith mail
klik hier voor het aanbod voor leerlingen van het 4de leerjaar
Roeselare-hoofdschoolAlgemeen Beeldende Vorming ASSdinsdag16.50u - 18.30uDumortier Joke mail
klik hier voor het aanbod voor leerlingen van het 5de leerjaar
Roeselare-hoofdschoolAlgemeen Beeldende Vorming ASSdinsdag16.50u - 18.30uDumortier Joke mail
klik hier voor het aanbod voor leerlingen van het 6de leerjaar
Roeselare-hoofdschoolAlgemeen Beeldende Vorming ASSdinsdag16.50u - 18.30uDumortier Joke mail

straf in beeld..

Top