Voorwaarden verminderingstarief

Er zijn heel wat redenen om die recht geven op het verminderingstarief.  Download hier een overzicht van alle voorwaarden voor  het verminderingstarief 
of lees hieronder alle voorwaarden per leeftijdsgroep.

Hoe korting aanvragen ?
Bezorg ons een attest dat in aanmerking komt voor korting zoals in de tabel hieronder omschreven. De bewijsstukken kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm, dus via e‐mail, scan, foto… aan de academie bezorgd worden. De datum of periode op het attest moet overeenkomen met het moment van inschrijving of erna,
maar ten laatste de maand september.

Wanneer aanvragen ?
Vraag uw korting aan bij uw inschrijving of ten laatste in september van het betrokken schooljaar. Ook als je reeds hebt betaald kan je nog een korting aanvragen. Je ontvangt dan het teveel betaalde van zodra je ons het attest bezorgt.

 

VOOR LEERLINGEN JONGER DAN 18 JAAR  (leeftijd op 31/12)


Meerdere inschrijvingen van hetzelfde gezin* in de SASK.
*gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres
-> GEEN attest nodig. Deze korting wordt automatisch door ons verrekend vanaf een tweede inschrijving bij ons.


Meerdere inschrijvingen van hetzelfde gezin* in een andere academie.
(STAP, Art’IZ, Academie Tielt of Torhout…)
*
gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres

->  Betaalbewijs van de andere academie: Meld ons dat er een andere inschrijving is in een andere Academie, dan vragen wij zelf het betaalbewijs op bij onze collega’s.
->  Bewijs gezinssamenstelling (indien het over een ander gezinslid gaat). Aanvragen via https://burgerprofiel.vlaanderen.be/


Leerling ontvangt een verhoogde kinderbijslag (min. 66%)

of  Attest FOD met vermelding van 4 punten in pijler 1
of  Attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket (Kinderbijslagfondsen : FONS, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia)
of  een UITPAS met kansenstatuut op naam van de cursist*
of  European dissability card (EDC)


Leerling verblijft in een gezinsvervangend tehuis of MPI of  pleeggezin

of  Verklaring van de directie van het tehuis of de instelling
of  Attest van pleeggezinnendienst
of  Vonnis van de jeugdrechtbank


Leerling woont samen met ouder die voldoet aan één van de verminderingscategorieën uit de tabel voor leerlingen ouder dan  18 jaar’ (zie verder)

én Attest omschreven bij de verminderingscategorie die van toepassing is (zie tabel Vanaf 18 jaar)
én Bewijs van gezinssamenstelling Aanvragen via https://burgerprofiel.vlaanderen.be/


Leerling heeft een UITPAS met kansenstatuut

-> UITPAS met kansenstatuut op naam van de cursist  (Deze West-Vlaamse gemeentes reiken deze pas uit : Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Diksmuide, Harelbeke, Heuvelland, Ieper, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Menen, Mesen, Poperinge, Spiere-Helkijn, Vleteren, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zonnebeke en Zwevegem.)


Leerling heeft een Vrijetijdspas Stad Roeselare

Vrijetijdspas op naam van de cursist. Deze geeft recht op 50% korting op het inschrijvingsgeld én de mogelijkheid tot het lenen van een materiaalkoffer (30€ waarborg).

Aanvraag en info vrijetijdspas via :

•     CAW Centraal West-Vlaanderen 051 22 59 44
•      Welzijnshuis 051 80 59 00
•     VOC OPSTAP 051 20 65 59
•       www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas

 

VOOR LEERLINGEN OUDER DAN 18 JAAR  (leeftijd op 31/12 )


Jongeren van 18 tot en met 24 jaar

Deze korting wordt automatisch door ons verrekend op basis van de leeftijd op de identiteitskaart.


Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen (of gelijkgesteld)

of  Formulier ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’ dat wordt uitgereikt door de VDAB. (Attest kan je zelf downloaden via https://www.vdab.be/mijnloopbaan ->handleiding beschikbaar op SASK-secretariaat)

of  attest uitgereikt door RVA waarop vermeld staat dat de persoon uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is


Verplicht ingeschreven als werkzoekende

of  Attest uitgereikt door de VDAB
of  Attest uitgereikt door RVA


Leef-loners (of gelijkgesteld)

of  Attest van het OCMW
of  UITPAS met kansenstatuut op naam van de cursist*


Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag

of Attest van de Federale pensioendienst
of UITPAS met kansenstatuut op naam van de cursist*


Erkend als persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid ontvangen

of Attest uitgereikt door het FOD waaruit een tegemoetkoming blijkt
of Bankrekeninguitreksel van een tegemoetkoming van het FOD
of  European dissability card (EDC)


Personen arbeidsongeschiktheid van min.66%

of Attest ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid/mindervaliditeit mét geldigheidsperiode
of Attest RIZIVmet vermelding artikel 100
of Attest FOD met vermelding “vermindering van verdienvermogen tot een derde of minder …”


Erkend politiek vluchteling

of Attest Commisariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) – bij nationaliteit moet ‘vluchteling’ staan
of  Identiteitsbewijs voor vreemdelingen – bij nationaliteit moet ‘vluchteling’ staan


Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming

of Attest ziekenfonds
of  Attest van leefloon van het OCMW
of een UITPAS met kansenstatuut op naam van de cursist*


* Leerling heeft een UITPAS met kansenstatuut

UITPAS met kansenstatuut op naam van de cursist (Volgende gemeentes in West-Vlaanderen reiken deze pas uit : Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Diksmuide, Harelbeke, Heuvelland, Ieper, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Menen, Mesen, Poperinge, Spiere-Helkijn, Vleteren, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zonnebeke en Zwevegem.)


Leerling heeft een Vrijetijdspas Stad Roeselare

Vrijetijdspas op naam van de cursist. Deze geeft recht op 50% korting op het inschrijvingsgeld.

Aanvraag en info vrijetijdspas via :

•     CAW Centraal West-Vlaanderen 051 22 59 44
•      Welzijnshuis 051 80 59 00
•     VOC OPSTAP 051 20 65 59
•       www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas

straf in beeld..

Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn contacteer ons via info@saskroeselare.be.
Top