Nieuw Onderwijsdecreet

Nieuw Onderwijsdecreet

Wat is er gewijzigd vanaf 1 september 2018 in de SASK ?

Wijzigingen  voor kinderen (6 tot 11 jaar)

De lagere graad wordt opgedeeld in :
1ste graad met 2 leerjaren voor leerlingen van 1ste en 2de leerjaar
2de graad met 4 leerjaren voor leerlingen van 3de tot 6de leerjaar.
Eén les duurt 1u 40min. (2x 50’).  In sommige lessen zijn leerlingen van 1ste en 2de graad gegroepeerd.

 • Animatiefilm werd Animatie-atelier
 • Algemeen Beeldende Vorming werd Beeld-atelier
 • Nieuw vanaf 1-09-2019! Focus-ateliers met een nadruk op één kunstdiscipline. Er is keuze uit teken-atelier, schilder-atelier en vorm-atelier.  meer info

Wijzigingen voor jongeren (12 tot 17 jaar)

De middelbare graad wordt nu 3de graad genoemd. Deze bestaat nog steeds uit 6 leerjaren. Eén les duurt 3u 30min (4 x 50min. + 10min. pauze).

 • Animatiefilm werd Animatie-atelier
 • Architecturale vorming werd Architectuur-atelier
 • Beeldende Vorming werd Beeld-atelier
 • Digitale Beeldende Vorming werd Digitaal Beeld-atelier
 • SPECIAAL! Beeld-atelier voor leerlingen met ASS. In het verlengde van de klasjes Beeld-atelier in de 1ste en 2de graad speciaal voor kinderen met Autisme-Spectrum-Stoornis, kunnen deze leerlingen nu ook hun aangepaste lessen verder zetten in de 3de graad. Inschrijven voor een ASS-klasje kan niet online, maar enkel via het secretariaat. meer info
 • Nieuw vanaf 1-09-2018! Vanaf 16 jaar kan je nu ook kiezen uit het aanbod van de volwassenen ! Heb je zin om fotokunst te volgen of keramiek of tekenkunst? Dit kan ! MAAR het betekent wél dat je les volgt sàmen met volwassenen en evenveel lesuren volgt als hen. Gedurende een toelatingsperiode wordt door de leerkracht beoordeeld of je voldoende basis hebt om les te volgen in deze optie. meer info

Wijzigingen voor volwassenen (vanaf 18 tot …)

De hogere graad wordt 4de graad en bestaat uit 5 leerjaren. Eén les duurt 3u 30min (4 x 50min. + 10min. pauze).  Naargelang de optie waarvoor je wil inschrijven, volg je 1 of 2 lessen per week (zie uurrooster).

 • Nieuw vanaf 1-09-2018! Volg Tekenkunst, Schilderkunst en Juweelkunst in ‘gewoon traject’ óf ‘traag traject’.
 • Nieuw vanaf 1-09-2019! Bijkomende opties traag traject aan 4 lesuren/week: Fotokunst (digitaal & Analoog), Vrije Grafiek, Keramiek, Toegepaste Keramiek-Productontwerp.
  Vele opties kan je nu volgen in ‘traag traject’. Dit betekent dat je maar 1 les per week volgt in plaats van 2 lessen per week. Je kan na elk schooljaar opnieuw kiezen of je traag traject of gewoon traject volgt. Maximum kan je dus dubbel zo lang doen over een optie, namelijk 10 jaar in plaats van 5 jaar. MAAR, als je inschrijft voor traag traject màg je effectief maar 1 les aanwezig zijn, en hierop zal gecontroleerd worden. Het inschrijvingsgeld voor een ‘traag’ jaar blijft wél evenveel. Dit wordt van hogerhand bepaald,  hieraan kunnen wij helaas niets wijzigen. Inschrijven voor een traag traject kan niet online, maar enkel via het secretariaat.
 • Nieuw vanaf 1-09-2019! Opsplitsing keramiek in ‘vrije’ keramiek en Toegepaste keramiek – productontwerp.
  De keramiek is een veelzijdige opleiding. We starten dit jaar met een opdeling. In de “toegepaste keramiek” ligt het hoofdaccent op technisch en toegepaste keramiek.  In de “vrije keramiek” leer je de basistechnieken van hoe je met klei een vorm kan opbouwen.
  meer info vrije keramiek 
  meer info over toegepaste keramiek
 • Mag je nog bissen? Leerlingen kunnen niet meer vrijblijvend bissen, zoals nu het geval was. Leerlingen zullen énkel nog mogen bissen, als ze hiervoor een geldige reden hebben. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld door ziekte of operatie te veel lessen hebben gemist. De leerkracht bepaalt in samenspraak met de directeur of een bisjaar wordt toegestaan. (een bisser wordt slechts voor de helft gesubsidieerd).
 • Nieuwe optie vanaf 1-09-2018!  ! Cross-over-project (2 lessen/week) Deze nieuwe richting is er voor leerlingen met een persoonlijk artistiek project, die hierbij minimum 2 ateliers combineren.  meer info
 • Nieuwe optie vanaf 1-09-2018 ! Videokunst en Animatie (1 les/week) óf met optionele les Initiatie Animatie (in totaal dan 2 lessen/week)In deze optie onderzoeken we het digitale medium via videokunst en animatie.  meer info
 • Keuzemogelijkheid Illustratie in Tekenkunst !
  In de Tekenkunst zal de les op zaterdagvoormiddag zich toespitsen op illustratie-tekenen.  meer info
 • Nieuw benaming ! Monumentale Kunst wordt Project-atelier.
  De inhoud van deze optie wijzigt niet. meer info
 • De specialisatiegraad wijzigt in een ‘kortlopende opleiding- specialisatie’ met beperkte instroom! De specialisatiegraad is geen automatisch verlengstuk meer van de 4de graad. Deze wijzigt in een kortlopende opleiding van 2 jaar en kan enkel gevolgd worden door mensen die de competenties hebben opgebouwd om aan deze specialisatie te beginnen.  Bij het afstuderen in de 4de graad, wordt door de eindjury beoordeeld of de betrokken leerling aan de voorwaarden voldoet om de specialisatie aan te vatten. (De eindjury bestaat uit de leerkracht(ten), externe juryleden en de directie.) De leerlingen van specialisatie volgen wél les  samen met de leerlingen van de  4de graad, maar hun opdrachten en begeleiding zijn verschillend. De kortlopende opleiding ‘specialisatie’ bestaat uit 2 leerjaren van 2 lessen per week.  Eén les duurt 3u 30min (4 x 50min. + 10min. pauze).

Nieuwe theoretische opleidingen voor volwassen (vanaf 18 tot …)

 • Nieuw vanaf 1-09-2018! Kortlopende opleiding ‘Beeldende en Audiovisuele Cultuur’ (3 leerjaren – 1 les/week van 1u 40 min.) Deze cursus loodst de studenten doorheen de opeenvolging van stijlen en maakt hen wegwijs in het labyrint van de naoorlogse kunst.  meer info
 • Nieuw vanaf 1-09-2018! Kortlopende opleiding ‘Recensent’ (3 leerjaren – 1 les/week van 2u40min. ) 
  Deze cursus helpt je op weg naar een open, kritische attitude ten aanzien van kunst. Deze opleiding biedt een inleiding op het gebruik van een heldere beeldtaal en de courante vakterminologie in de artistieke wereld.  meer info

Inschrijvingen en betalingen

 • De inschrijving is pas definitief nà betaling van het inschrijvingsgeld ! Dit is een belangrijke decretale wijziging. Vooral in volzette ateliers, zullen wij geen plaats meer kunnen vrijhouden voor inschrijvingen die nog niet zijn betaald. Daarom is het vanaf nu mogelijk meteen je inschrijving online te betalen
 • UITERST BELANGRIJK : Er kan nà 30 september NIET meer worden ingeschreven.( de overheid controleert hierop. )
  d.w.z. Cursisten van wie het inschrijvingsgeld eind september NIET betaald is, zijn niet ingeschreven en kunnen ook niet meer inschrijven.
 • De Inschrijvingstarieven wijzigen niet.
  zie pagina tarieven
 • Inschrijven voor een tweede optie
  Het inschrijvingsgeld voor een tweede optie is sterk gedaald. Om een tweede optie bij te volgen betalen de leerlingen afhankelijk van hun leeftijd : tot 18 jaar + € 18    vanaf 18 jaar     + € 22
  Inschrijven voor een tweede optie is nu wel pas mogelijk vanaf 1 oktober in die ateliers en klassen waar er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Top