cross-over atelier

cross-over atelier

Een mengvorm van technieken en ateliers

Deze nieuwe richting is er voor leerlingen met een persoonlijk artistiek project, die hierbij minimum 2 ateliers combineren. Alle bestaande ateliers binnen de academie bieden de mogelijkheid hun project te realiseren. Er is één lesmoment voorzien waarin de leerkracht Cross-over hen inhoudelijk begeleidt. De praktische uitwerking gebeurt echter in andere ateliers. Het resultaat dient steeds een mengvorm te zijn van de gebruikte technieken in de verschillende ateliers. Deze richting sluit het dichtst aan bij het eigentijds kunst maken.

Bekijk werken uit dit atelier op Saskbijou.be

Voor wie?

Inschrijven als nieuwe leerling voor dit atelier kan enkel na een intake gesprek met de leerkracht.  In dit intakegesprek worden de keuze-ateliers bepaald in samenspraak met de leerkracht. Dit gesprek kan je aanvragen via crossover@saskroeselare.be

Wanneer?

4u Cross-over begeleiding
+ 8u of 4u in ander atelier voor uitvoering persoonlijk project.
Welke ateliers en hoeveel uren een cross-over leerling volgt,  wordt bepaald bij de start van het schooljaar in overleg met de leerkracht van de cross-over begeleiding

5 leerjaren – aantal lesmomenten is afhankelijk van je persoonlijk project en wordt bepaald in samenspraak met de leerkracht.
Na deze 5 jaar is een specialisatie mogelijk van 2 leerjaren aan 2 lesmomenten/week van 3u30min.
Iedereen vanaf 18 jaar kan deze opleiding volgen. Er is geen specifieke voorkennis vereist, het loopt echter vlotter indien je al één van onze opleiding achter de rug hebt.

Bekijk hier de uurroosters.

Door wie?

Bekijk hier de leerkrachten

WAAR?

Bekijk hier de locaties.

Inschrijven

meer info bij inschrijvingen en tarieven

Leerkrachten

Thomas Gerard

Leerkracht
Jongeren
- Digitale beeld-atelier
Volwassenen
- Cross-over
- Projectatelier

Top