Basiscompetenties

Basiscompetenties

Bij het succesvol beëindigen van een opleiding ontvangt de leerling van de SASK een ondertekend certificaat met een bewijs van de behaalde competenties of beroepskwalificaties.  De lijst met de specifieke competenties of beroepskwalificaties is niet opgenomen op het certificaat, maar kan je hier als bijlage terugvinden.

Basiscompetenties 1ste, 2de en 3de graad

De eerste, tweede en derde graad werkt met basiscompetenties. Basiscompetenties worden niet vastgelegd per vak, maar voor het geheel van een opleiding.

Basiscompetenties van de eerste graad
verworven na de opleiding Beeldatelier voor 6-7-jarigen

Basiscompetenties van de tweede graad
verworven na de opleiding Beeldatelier of Animatieatelier 8-11 jarigen

Basiscompetenties van de derde graad 
verworven na de opleidingen Beeldatelier, Animatieatelier, Digitaal Beeldatelier, Initiatie-atelier of Architectuuratelier voor jongeren of volwassenen

Beroepskwalificaties van de 4de graad

De vierde graad werkt met beroepskwalificaties. Die leggen vast wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen.

Beroepskwalificatie Amateur Beeldend Kunstenaar
wordt verworven na de opleidingen Beeldhouwkunst, Cross-Over-atelier, Grafiekkunst, Keramiek, Levend Model, Projectatelier, Schilderkunst of Tekenkunst voor volwassenen.

Beroepskwalificatie Amateur Cineast
wordt verworven na de opleiding Videokunst en Animatie (voor volwassenen).

Beroepskwalificatie Amateur Fotograaf
wordt verworven na de opleiding Fotokunst (voor volwassenen)

Amateur ontwerper
wordt verworven na de opleiding Toegepaste Keramiek of Weefkunst (voor volwassenen)

Juweelontwerper/goudsmid
wordt verworven na de opleiding Juweelkunst (voor volwassenen)

Basiscompetenties kortlopende opleidingen en specialisatie

De kortlopende opleidingen en specialisatiejaren werken ook met basiscompetenties.

Deze basiscompenties zijn nog niet niet beschikbaar. Van zodra deze zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs, zal hier een link voorzien worden.

Top