Recensent

Heldere beeldtaal en de courante vakterminologie

Schrijven over kunst is een boeiende materie. Deze opleiding biedt een inleiding op het gebruik van een heldere beeldtaal en de courante vakterminologie in de artistieke wereld. Deze cursus helpt je op weg naar een open, kritische attitude ten aanzien van kunst.  We buigen ons over specifieke vragen rond smaak en waardeoordeel in de plastische kunsten. Volgende items komen ter sprake: wat waren de esthetische maatstaven vroeger en nu?  Waar ligt de grens tussen kunst en kitsch of originaliteit versus pastiche? Verder komen topics aan bod zoals de verruiming van de beeldende kunsten in de 20ste eeuw, de vermeende meerwaarde van het metier en de figuratie, de manipulatie van de kunstmarkt en de democratisering van kunst. Daar een beoordeling of waardering steeds ingebed ligt in de kunstfilosofie, wordt er ingegaan op de belangrijke trends en figuren in de kunstfilosofie. Via verschillende tentoonstellingsbezoeken wordt aangeleerd hoe je een leesbare en logische kunstkritiek opbouwt.

Voor wie?

Iedereen vanaf 18 jaar kan deze opleiding volgen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Wanneer?

2u Kunst en Cultuur
1u Kunstkritiek

3 leerjaren – 1 les/week van 2u40min.

Bekijk hier de uurroosters.

Door wie?

Bekijk hier de leerkrachten.

WAAR?

Bekijk hier de locaties.

Inschrijven

meer info bij inschrijvingen en tarieven

Leerkrachten

Petja Gekiere

Leerkracht
Volwassenen
- Theorie

Top