Beeld-atelier voor jongeren met autismespectrumstoornis (ASS)

Beeld-atelier voor jongeren met autismespectrumstoornis (ASS)

Aangepast Beeld-atelier

Voor jongeren met ASS van 12 tot 16 jaar die hun beeldend talent verder willen ontwikkelen is er dit aangepast Beeld-atelier. In deze groep volgen maximum 9 leerlingen les. De leerkrachten die hen begeleiden, zijn vertrouwd met ASS. Zij passen hun lessen en lesopdrachten aan zodat deze leerlingen zo goed mogelijk functioneren en tot verrassende resultaten komen.

In het Beeld-atelier onderneem je een zoektocht naar zelfrealisatie en persoonlijke expressie, waarbij de leraar als een respectvol begeleider optreedt. Je leert er creatief en flexibel denken en je ontwikkelt verschillende vaardigheden, die een nuttige aanvulling zijn, bij het algemeen onderwijs.

De lessen lopen over een volledig schooljaar vanaf september tot juni.

Voor wie?

Leerlingen van het 1ste tot 5de middelbaar met een autismespectrumstoornis  kunnen deze richting volgen.

Wanneer?

Bekijk hier de uurroosters.

Door wie?

Bekijk hier de leerkrachten.

Waar?

Bekijk hier de locaties.

Inschrijven

Inschrijven voor deze klassen kan niet via de website, maar enkel telefonisch via het secretariaat op het nummer 051 20 30 29

meer info bij inschrijvingen en tarieven

Leerkrachten

Joke Dumortier

Leerkracht
Jongeren
- Beeldatelier
- Beeldatelier ASS
Kinderen
- Beeldatelier
- Beeldatelier ASS

Judith Huyghe

Leerkracht
Jongeren
- Beeldatelier ASS
Kinderen
- Beeldatelier ASS

Top