schilderkunst

Eén van de oudste kunstvormen die wij kennen

“Men zou kunnen stellen dat de schilderkunst ontstond op het moment dat, lang geleden, een neanderthaler besloot zijn handdruk in natuurlijk pigment op een rotswand te drukken.

Het zo nagelaten spoor gaf niet enkel het startsein voor de ontwikkeling van de kunsten, maar kan ook gezien worden als het moment waarop de vroege mens besefte dat hij door een simpele weergave van zijn leefwereld de tijd kon overstijgen.

Ondertussen zijn de kunsten enorm geëvolueerd en ook de schilderkunst, één van de oudste kunstvormen die wij kennen, heeft zich steeds aangepast, omgevormd en opnieuw uitgevonden.
Waar vroeger nog duidelijke stromingen te onderscheiden waren, blinken de hedendaagse kunsten vooral uit in het tentoonstellen van een ongekende vrijheid, waar alles kan, alles mag, niets moet.

Natuurlijk brengt dit voor de kunstenaar en toeschouwer nieuwe problemen met zich mee, gaande van de keuzestress omtrent nieuwe media en materialen, tot stijlvormen en interpretatiemogelijkheden.

Binnen het atelier schilderkunst worden de beeldende kunsten dan ook diepgaand onderzocht, zonder de leerling te beperken tot het label van de “hobbyist”, maar vanuit het standpunt van de kunstenaar in wording; een vakman die zijn stiel leert kennen, een kritische geest die openstaat voor vernieuwing en steeds nieuwe manieren zoekt om zichzelf uit te drukken.

Om iedereen de kans te geven zich als schilder te ontwikkelen maken de twee ateliers schilderkunst gebruik van een traject waarbij er aandacht is voor elk individu, zodat elke leerling dezelfde kansen krijgt om te groeien als kunstenaar.

Waar bij de beginners vooral de nadruk ligt op de kennismaking met de media en het uitbouwen van een stevige technische basis, verschuift de focus bij de gevorderden meer naar het uitbouwen van een zelfgekozen traject en het voeden van een kritische blik ten opzichte van het eigen werk en het werk van collega’s, ondersteund door het vakmanschap dat in de eerste jaren wordt opgebouwd.

Omringd door professionals en leerlingen die zelf op zoek gaan naar hun eigen beeldtaal, maak je dan ook doorheen de opleiding op een systematische en overzichtelijke manier kennis met zowel de technische als inhoudelijke aspecten van het schilderen.

De lessen kunstgeschiedenis, die als versterking van het artistieke onderzoek worden gegeven, zullen je niet enkel een besef van de geschiedenis van de kunsten bijbrengen, maar ook in staat stellen je eigen werk binnen het grotere geheel te kaderen en een open en kritische geest te voeden.

Tot slot wordt de leerling de kans gegeven zich uitsluitend op het eigen werk, de eigen artistieke praktijk, te storten tijdens de specialisatiejaren.

Deze specialisatiejaren worden echter in geen geval als eindpunt beschouwd, maar zien we meer als het begin van je eigen loopbaan als schilder, of die nu als amateur-, aspirant-, of professioneel kunstenaar verder loopt.

Op deze manier kunnen we garanderen dat u, als leerling, doorheen de jaren zowel als technisch vakman en als kritische geest sterk in uw schoenen staat zodat u, wat misschien begon als hobby, kan uitbouwen tot een vruchtbare artistieke praktijk.”

Begeleiding beginners

In de eerste jaren wordt er tijdens het begin van de opleiding enkele kortere lessen gegeven die vooral gericht zijn op de kennismaking met de schilderkunst, verschillende media en materialen en technieken.
Er wordt vooral gewerkt naar waarneming, waarbij perspectief, licht en schaduw, kleur, compositie, texturen,…aan bod komen.
De leerlingen beginnen met de aanleg van een persoonlijke beeldbank, die zij gedurende de gehele opleiding verder dienen uit te bouwen en onderhouden. Deze blijft voor alle jaren belangrijk en zal naar de latere jaren toe steeds meer aan de basis liggen van het ontwerpen van het eigen werk. Het opbouwen van de beeldbank heeft als doel de leerlingen voldoende voeding te geven voor het artistiek proces, inspiratie op te doen, beeldbesef bij te brengen, en de leerkrachten een duidelijk beeld te geven van de interesses van de leerlingen.
Daarnaast krijgen de leerlingen ook vooropgestelde thema’s en onderzoekt deze aan de hand van waarneming of eigen documentatie uit de beeldbank. Gaandeweg kunnen de leerlingen ervoor kiezen zoveel mogelijk verschillende onderwerpen te onderzoeken, maar ook om zich meer te richten op bepaalde onderwerpen, te herhalen, zoeken naar andere benaderingen of verwerkingen en onderwerpen naar keuze verder te onderzoeken.

Bekijk werken uit dit atelier op Saskbijou.be

Voor wie?

Iedereen vanaf 18 jaar kan deze opleiding volgen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Wanneer?

4u of 8u Atelier Schilderkunst

Er zijn 2 leertrajecten mogelijk in deze optie, 1 les of 2 lessen per week. Jaarlijks kan je overschakelen van het ene naar het andere traject :
5 leerjaren  – 2 lesmomenten/week van 3u30min. – bij inschrijving kies je zelf jouw 2 lesmomenten
10 leerjaren – 1 lesmoment/week van 3u30min.

Na deze 5 jaar is een specialisatie mogelijk van 2 leerjaren aan  2 lesmomenten/week van 3u30min.

Bekijk hier de uurroosters.

Door wie?

Bekijk hier de leerkrachten.

WAAR?

Bekijk hier de locaties.

Inschrijven

meer info bij inschrijvingen en tarieven

Leerkrachten

Christophe Denys

Leerkracht
Volwassenen
- Schilderkunst

Olivia De Hasque

Leerkracht
Volwassenen
- Schilderkunst

Tina Feys

Leerkracht
Volwassenen
- Schilderkunst
Kinderen
- Beeldatelier

Top