tarieven

Tarieven schooljaar 2021-’22

Leeftijd op 31-12-’21 Normaal Reductie 2e optie
jonger dan 18 € 84 € 60 € 15
vanaf 18 tot 24 jaar € 155 € 155 € 20
vanaf 25 jaar € 340 € 155 € 20

Inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.
Wij aanvaarden cultuurcheques van Edenred & Sodexo

Voor de opleiding Juweelontwerper/goudsmid kan er betaald worden met opleidingscheques voor werknemers. Hoe aanvragen?

Recht op reductie?

Mogelijks komt u in aanmerking voor het reductietarief.  Hieronder een overzicht van alle voorwaarden?
Vraag uw korting aan ten laatste eind september 2021 door één van de hieronder omschreven attesten te bezorgen.
Voor alle vermelde leeftijden geldt de leeftijd op 31 /12 /2021.

 

Download hier een overzicht van alle verminderingstarieven.

Jonger dan 18 jaar : € 60 in plaats van € 84 klik hier
Meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin in de SASK.  Deze korting wordt automatisch door ons verrekend vanaf de tweede inschrijving van hetzelfde gezin* (enkel voor -18-jarigen). *wonende op hetzelfde adres

Leerling zelf of een gezinslid is ingeschreven in een andere academie binnen het Deeltijds Kunstonderwijs (STAP, Art’Iz, academie Tielt, academie Torhout…)
Indien het volledig tarief werd betaald voor een inschrijving in een andere academie, dan heb je recht op vermindering in de SASK. Verwittig in dat geval het SASK-secretariaat. Wij contacteren dan de collega’s van betrokken academie met vraag om een betaalbewijs.

Mindervaliden jonger dan 18
ofwel op vertoon van een attest van de FOD Sociale Zekerheid waarop vermeld staat dat er voor de leerling zelf een erkenning is van een vermindering van min. 4 punten in pijler 1 én min. 6 punten in totaal
ofwel op vertoon van een attest verhoogde kinderbijslag met vermelding 66 % mindervaliditeit

Leerling samenwonend met een ouder die voldoet aan één van de verminderingscategorieën vermeld in de tabel “ Vanaf 18 jaar “
– wordt enkel toegekend op vertoon van het  omschreven attest bij de verminderingscategorie die van toepassing is (zie tabel Vanaf 18 jaar)
– Leerling voor wie korting gevraagd wordt en begunstigde van het verantwoordingsattest moeten op hetzelfde adres wonen.

Vanaf 18 jaar : € 155 in plaats van € 340 klik hier
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen

  • op vertoon van het formulier ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’ dat wordt uitgereikt door de VDAB
  • attest door werkloze zelf te downloaden via de website van de vdab: https://www.vdab.be/mijnloopbaan
  • op SASK-secretariaat is een handleiding beschikbaar

Leefloners
op vertoon van een attest van het OCMW waaruit blijkt dat betrokkene een leefloon ontvangt of een attest “inkomensgarantie voor ouderen”.

Mindervaliden vanaf 18 jaar
ofwel op vertoon van een attest van het ziekenfonds dat duidelijk volgende zaken vermeld : 1/ het invalide-nummer 2/ een arbeidsongeschiktheid van minimum 66% en 3/ een geldigheidsperiode die de inschrijvingsmaanden omvat.
– ofwel op vertoon van een attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder (= met 66% vermindering van het verdien vermogen)’;
– of een attest  ‘erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap’ van de FOD SZ + bewijs van uitbetaling op bankrekeninguittreksel;
– of een rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ.

Residenten in gezinsvervangend tehuis
op vertoon van een verklaring van de directie waaruit blijkt dat betrokkene verblijft in een gezinsvervangend tehuis of medisch pedagogisch instituut (MPI).

Erkende politiek vluchtelingen
op vertoon van een attest van het gemeentebestuur of van het Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat betrokkene een ‘erkend politiek vluchteling’ is.

Jongeren met van 18 tot en met 24 jaar
krijgen automatisch het verminderingstarief toegekend, geen attest nodig

Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Attest ziekenfonds of Uitpas met kansenstatuut

Extra vermindering via Vrijetijdspas? klik hier
Inwoners van Roeselare die houder zijn van een vrijetijdspas
die geldig is op het moment van inschrijving krijgen 50% korting .
Waar kan je de vrijetijdspas en brochure aanvragen?

  • CAW Centraal West-Vlaanderen (deelwerking Roeselare), Iepersestraat 47-49, Roeselare, 051 22 59 44
  • VOC Opstap – Vrijetijdswinkel, Bollenstraat 25, Roeselare, 051 20 65 59
  • Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00

info op de website van Stad Roeselare: http://www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas

straf in beeld..

Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn contacteer ons via info@saskroeselare.be.
Top