eindejaarsexpo

eindejaarsexpo

Elk jaar sluit de SASK het schooljaar af met een ‘grootse’
tentoonstelling, in alle betekenissen van het woord.
Want dit jaar gingen we de uitdaging aan de EXPO Hallen om te bouwen tot kunstgalerij. Iedereen is welkom, inkom gratis. Er is werk te zien van leerlingen uit alle richtingen en van alle leeftijden.

Top