Afwezigheid melden

Sinds dit schooljaar heeft  de overheid verstrengde richtlijnen opgelegd aan DKO-scholen over het noteren van afwezigheden van cursisten/leerlingen.

We vragen daarom elke afwezigheid voortaan te melden via mail aan info@saskroeselare.be  met vermelding van naam leerling / datum afwezigheid / reden / indien mogelijk een attest*.

Meld afwezigheid 

*Volgende attesten zorgen voor een van rechtswege gewettigde afwezigheid:

• Afwezigheid voor ziekte : medisch attest
• Afwezigheid voor bijwonen van een huwelijk : attest gemeente
• Afwezigheid voor bijwonen van een begrafenis : overlijdensbrief
• Afwezigheid voor viering religieuze feestdag : verklaring van de ouders
• Afwezigheid door zwangerschap : medisch attest
• Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichting : attest van school of werkgever
• Afwezigheid wegen verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders : verklaring van één van de ouders

Andere afwezigheden worden door de academie gewettigd, een verklaring door de ouders volstaat. Er is geen bijkomend attest nodig.

straf in beeld..

Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn contacteer ons via info@saskroeselare.be.
Top