Door elektriciteitswerken kunnen we tijdens de herfstvakantie uw mail niet ontvangen. Gelieve hiermee rekening te houden!

cross-over atelier

Inhoud lessen

Deze nieuwe richting is er voor leerlingen met een persoonlijk artistiek project, die hierbij minimum 2 ateliers combineren. Alle bestaande ateliers binnen de academie bieden de mogelijkheid hun project te realiseren. Er is één lesmoment voorzien waarin de leerkracht Cross-over hen inhoudelijk begeleidt. De praktische uitwerking gebeurt echter in andere ateliers. Het resultaat dient steeds een mengvorm te zijn van de gebruikte technieken in de verschillende ateliers. Deze richting sluit het dichtst aan bij het eigentijds kunst maken.

Vakken

4u Cross-over begeleiding
+ 8u of 4u in ander atelier voor uitvoering persoonlijk project.
Welke ateliers en hoeveel uren een cross-over leerling volgt,  wordt bepaald bij de start van het schooljaar in overleg met de leerkracht van de cross-over begeleiding

Leertraject

5 leerjaren – 2 lesmomenten/week van 3u30min. – bij inschrijving kies je zelf jouw 2 lesmomenten
Na deze 5 jaar is een specialisatie mogelijk van 2 leerjaren aan 2 lesmomenten/week van 3u30min.
Iedereen vanaf 18 jaar kan deze opleiding volgen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Lesuren & locatie (2018-2019)
Les Locatie Dag Lesuur klascode
Cross-over-begeleiding Roeselare-hoofdschool vrijdag 18.00u- 21.30u C1
+ Ateliers naargelang persoonlijk project
Inschrijven

meer info bij inschrijvingen en tarieven

straf in beeld..

Top