keramiek

DE NIEUWE OVEN IS AANGEKOMEN !

De voor-beelden.


Een opleiding Keramiek bestaat uit vele diverse facetten. Er is de functionele
en niet functionele, vrije of sculpturale Keramiek.
We proberen elk van deze aspecten te benaderen en een relatie te zoeken tussen het traditioneel ambachtelijk en een hedendaags beeldend denken.
In de aanvangsjaren worden de keramische basistechnieken doorlopen: draaien, mouleren, verschillende opbouwtechnieken, engobes, glazuren en verschillende stooktechnieken.
De cursist krijgt opdrachten waarbij waarneming, vormstudie, compositie en keramische technieken in functie staan van een ruimer, meer inhoudelijk doel.
Communicatie en dialoog staan centraal. Experimenteren, associëren en interpreteren helpen de cursisten bij het ontwikkelen en uitbreiden van hun visie. In de laatste jaren wordt van de cursist verwacht een zelfstandig concept uit te voeren, een persoonlijke vormentaal te hanteren en dat zij/hij het werk in de ruimte weet te plaatsen.

Iedereen vanaf 18 jaar kan deze opleiding volgen. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Je volgt 8 lesuren per week, verdeeld over 2 lesblokken te kiezen uit onderstaande mogelijkheden. Deze richting kan je 5 jaar volgen in de Hogere Graad. Daarna kan je nog 2 jaar Specialisatiegraad volgen.
Er worden, voor het 4de en 5de jaar, 2 uur Kunstgeschiedenis voorzien om de 2 weken.
Er worden, voor het 6de jaar (1ste specialisatiejaar), 2 uur Bijzondere Kunstgeschiedenis voorzien om de 2 weken.

Je kan deze optie volgen in:

downloaden als pdf

Aanbod voor volwassenen
Roeselare-hoofdschoolKeramiekdinsdag18.00u- 21.30uEggermont Thomas mail
Roeselare-hoofdschoolKeramiekdonderdag13.30u- 17.00uDe Windt Ann mail
Roeselare-hoofdschoolKeramiekdonderdag18.00u- 21.30uDe Windt Ann mail
Roeselare-hoofdschoolKeramiekzaterdag08.45u - 12.15uDe Windt Ann mail

straf in beeld..

Top