projectatelier

Inhoud lessen

Dit atelier is een open werkplaats waar een grensverleggende wind waait. Thema’s, projecten of opdrachten, leer je via een eigen idee of een origineel concept in beeld te brengen. Hierin kan je gebruik maken van alle mogelijke beeldende middelen en materialen : teken- en Schilderkunst, Beeldhouwkunst, glas, textiel of metaal.
Cruciaal is dat men de hokjesmentaliteit doorbreekt en de multidisciplinaire aanpak belangrijk vindt.
In je beeldend parcours streef je naar een open beeldtaal waarbij het inhoudelijke het vormelijke overstijgt. De gebruikte technieken en materialen staan dus in functie van de inhoud en niet omgekeerd. Op die manier ontwikkel je een plastische visie die multi-interpreteerbaar en rijk aan gedachten is.
De Monumentale Kunst wordt dus niet gezien in de traditionele zin van een toegepaste, ondersteunende discipline. Voor de leerling vormt het atelier een labo waar hij zijn vindingrijkheid, onderzoeksdrift en experimenteerlust kan botvieren. In het atelier Monumentale Kunst vertrekt men vanuit een verruimde visie op de beeldende middelen. Kunst wordt er niet louter gezien als een autonoom eindproduct maar kan ook vergankelijk of een “work in progress” zijn. Vandaar ook dat de assemblage, de installatie, land art of conceptuele kunst tot deze afdeling kunnen behoren.

Vakken

8u Projectatelier
+ 2u Kunst en Cultuur (1/2 schooljaar) enkel voor 2e,3e,4e jaar

Leertraject

5 leerjaren  – 2 lesmomenten/week van 3u30min. – bij inschrijving kies je zelf jouw 2 lesmomenten
Na deze 5 jaar is een specialisatie mogelijk van 2 leerjaren aan  2 lesmomenten/week van 3u30min.
Iedereen vanaf 18 jaar kan deze opleiding volgen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Leerkrachten

Het project-atelier wordt geleid door leerkrachten Herbert Vandendriessche en Thomas Eggermont.

Lesuren & locatie (2018-2019)
optie plaats dag uur klascode
Projectatelier Roeselare-Rumbeke maandag 18.00u- 21.30u P1
Projectatelier Roeselare-Rumbeke donderdag 18.00u- 21.30u P2
Projectatelier Roeselare-Rumbeke zaterdag 08.45u – 12.15u P3
Inschrijven

meer info bij inschrijvingen en tarieven

straf in beeld..

Top