alle berichten uit enquête

enquete aanbod SASK

Beste oud-leerling,

Door het nieuwe decreet zijn er vanaf het nieuwe schooljaar heel wat mogelijkheden om ons aanbod aan te passen.  We willen bij eventuele wijzigingen zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van onze leerlingen en oud-leerlingen.

Daarom zijn we jou heel dankbaar deze korte vragenlijst te willen invullen.
Dit duurt maar 2 minuutjes.

Er is een vragenlijst apart voor jongeren en voor volwassenen :
deze vragenlijst voor jongeren  van 3de tot 5de middelbaar
deze vragenlijst voor volwassenen (vanaf 6de middelbaar of 18 jaar)

enquête over de waarde van kunst in vrije tijd

ENQUETE NAAR KUNSTBELEVING
We kregen de vraag om mee te werken aan een grootschalig onderzoek doet naar het belang van kunst in de vrije tijd en de waarden die beoefenaars, leerkrachten,
overheden en andere actoren in de samenleving hier aan hechten. Hierbij de link naar een enquête voor leerkrachten, jongeren en volwassenen die in hun vrije tijd
een kunstvorm beoefenen ( muziek, schrijven, zingen, dansen, theater spelen, beeldende kunst…)

doe hier mee aan de enquete