Maatregelen Corona-virus

Update 12 juni – Verduidelijking bij versoepelingsmaatregelen DKO

Beste leerlingen

Jullie vernamen het vermoedelijk al in de media dat er een 4de fase komt in de heropstart van het DKO.

Er werd gecommuniceerd dat ‘groepslessen weer mogelijk zijn (en niet verplicht)’. Maar de nuances en voorwaarden werden niet uitgelegd.

Op zich zien we deze versoepeling als een heel een positief signaal, omdat we zo in september normaal zullen kunnen starten.

Naar aanleiding van de recente communicatie heeft de directie in overleg met de vakbonden, preventieadviseur, het college van burgemeester en schepenen, beslist dat er voor deze laatste weken van juni geen echte groepslessen meer mogelijk zijn.

Enkel voor volwassenen komt er een uitbreiding van de mogelijkheid van de 1-op-1-lessen. 

 • Dit is niet meer enkel voor zij die afstuderen.
 • Leerkrachten mogen nu ook méér leerlingen toelaten per lokaal.
 • Er blijft wel een verplichte oppervlakte per leerling/leraar in klaslokaal van min. 10m² per leerling en 16m² per leraar.
 • Deze lessen zijn geen verplichting, noch voor de leerlingen, noch voor de leerkrachten.

Leerkrachten die dit willen organiseren, zullen hun leerlingen zelf contacteren. We blijven immers werken op afspraak, maar leerkrachten organiseren zelf de afspraken.

 

Update 12 mei – de rest van het schooljaar

 

 1. Groepslessen kunnen fysiek in de academie niet meer doorgaan dit schooljaar. Daarom blijven we voluit inzetten op afstandsonderwijs tot eind juni en proberen we hierbij zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Mogen we aan de ouders van de jonge leerlingen vragen om dit voor hen mogelijk te maken.

Het onderwijs, zoals dit nu gebeurt, zal sowieso voor de grote meerderheid van de leerlingen blijven doorgaan volgens het principe van afstandsleren en dat de communicatie met jullie leraar via digitale weg blijft gebeuren.  Als deze toestand wijzigt, dan krijgen jullie tijdig een mailbericht van ons.

 1. Eindejaarsactiviteiten zoals tentoonstellingen en jurymomenten, mogen we dit schooljaar niet meer organiseren. We zetten voluit in op volgend schooljaar.
 1. Er wordt een faire evaluatie gegarandeerd voor ieder leerling.
 1. We krijgen de toelating om vanaf 25 mei afhaalmomenten te organiseren om kunstwerkjes en persoonlijk materiaal af te halen. We proberen tegen eind volgende week hiervoor een uitnodiging te sturen en meer info hoe dit zal verlopen. Kom dus zeker niet zomaar af naar de academie!
 2. Over individuele lesmomenten (1-op 1 onderwijs en andere mogelijkheden) kunnen we tot op heden nog geen uitspraken De haalbaarheid hiervan moet nog intern besproken worden.

U zal begrijpen dat wij de we de eerstvolgende dagen nog heel wat te bespreken hebben over de wijze waarop wij dit alles kunnen realiseren :  het ophalen van de werken en materiaal, de wijze van evaluatie en presentatie, het verloop van de inschrijvingen enz…

Wat betreft die inschrijvingen :

 • Ten laatste nu vrijdag zullen de uurroosters voor de lessen van de jongeren (6-18-jarigen) te vinden op onze website onder info/uurroosters.
 • Herinschrijven zal mogelijk zijn vanaf woensdag 3 juni om 19u. Maar iedereen ontvangt hierover nog een afzonderlijk mail.
 • Nieuwe inschrijvingen starten pas vanaf woensdag 17 juni om 19u.

Dank voor jullie begrip bij deze dringende gezondheidsmaatregelen. Her blijft een moeilijke oefening maar in eenieders belang.

Blijf de maatregelen stipt navolgen en hopelijk kunnen we elkaar zo binnenkort sneller in levende lijve terugzien.  Zorg ervoor dat de artistieke vlam blijft branden, we missen jullie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *