Maatregelen Corona-virus

alle filialenMaatregelen Corona-virus
Update : versoepelingen vanaf 25 mei

 

+12-jarigen én volwassenen 

 • De groeperingsnorm wordt versoepeld naar max. 1 leerling per 10m² 
 • In sommige ateliers blijven hierdoor wel beurtrollen bestaan.
 • De juiste informatie over wanneer je naar de les kan komen, krijg je rechtstreeks van je leerkracht. (Even geduld als je dit niet direct ontvangt, je leerkracht heeft nog even de tijd nodig om de beurtrollen opnieuw aan te passen.)
 • Er is wel nog altijd mondmaskerplicht én afstandsplicht van 1,5m

-12-jarigen 

 • Geen wijzigingen
  • Leerlingen  zitten met maximum 10 leerlingen in een klas. (Leerlingen komen enkel naar lessen die werden gereserveerd.)
  • Mondmasker is verplicht vanaf 10 jaar (en eventueel jongere klasgenootjes)

 


Update 25 maart

– Alle lessen worden opgeschort vanaf volgende week maandag 29 maart. (De lessen deze week gaan wél nog door tot en met nu zaterdag 27 maart).

-In de week van 29 maart tot 3 april week zijn er géén vervangende online lessen of opdrachten.

-De lessen hervatten (onder voorbehoud) na de Paasvakantie vanaf maandag 19 april en (onder voorbehoud) onder dezelfde maatregelen zoals nu.

-Het secretariaat is volgende week (30 maart – 2 april)  beperkt bereikbaar. Er zijn aangepaste openingsuren : dinsdag tot vrijdag telkens 10u-13u +  18u-20u + woensdagnamiddag van 13u-17u

-Leerlingen kunnen binnen bovenstaande uren materiaal  komen ophalen, maar dienen zich wel vooraf aan te melden aan de balie.


Update 22 maart : Geen wijzigingen voor DKO

Voor het deeltijds kunstonderwijs blijven de huidige maatregelen gelden.  Bij ons verandert er dus niets. De extra maatregelen die zijn ingevoerd, zijn enkel van toepassing in het leerplichtonderwijs.

Wel herinneren we iedereen aan de geldende maatregelen:

 • Handhygiëne is heel belangrijk! Ontsmet je handen op de daarvoor voorziene plaatsen (vb. bij het binnenkomen van de hoofdschool) en na de Paasvakantie zal je in de hoofdschool ook opnieuw je handen kunnen wassen in de wasstraat.
 • Mondmasker :
  +10-jarigen: mondmasker overal verplicht
  -10-jarigen: mondmasker voor wie samen in de klas zit met  +10-jarigen
 • Afstandsregel:
  Respecteer de afstandsregel van 1,5 m t.o.v. medeleerlingen en leerkrachten.
 • Groepering in de lessen:
  -12-jarigen : max. 10 leerlingen / verplichte reservatie vooraf van de lessen
  +12-jarigen : max. 4 leerlingen / lessen volgens afspraak met leerkracht

 


Update 30 januari : Aangepaste richtlijnen -12-jarigen vanaf maandag 01/02/21

In het deeltijds kunstonderwijs (DKO) komen kinderen uit verschillende scholen samen. Daarom zijn er strenge richtlijnen. We passen die nauwgezet toe in SASK.

Minister Weyts besliste samen met het brede onderwijsveld om de maatregelen die nu gelden grotendeels te behouden.

Om de veiligheid nog te verbeteren, beperkt de minister het aantal leerlingen nu voor de -12-jarigen tot max. 10 leerlingen per klas.

Omdat de academies bij Onderwijs behoren blijft het wel mogelijk om alle DKO-lessen te combineren. Je kan dus alle lessen Beeld, Dans, Muziek en Woord blijven volgen.
Je kan als leerling ook nog altijd in de gebouwen les blijven volgen.

Het is bovendien toegestaan om het academie-aanbod te combineren met één andere ‘hobby’.

Wij doen er als academie, o.a. door onze strenge  coronamaatregelen, alles aan om deze combinatie mogelijk te houden. Uiteraard ligt de keuze hiervoor bij jullie. Doe wat jullie het beste en het veiligste lijkt.

Vanaf maandag 1 februari 2021 worden  deze maatregelen toegepast voor -12 jarigen : 
-> Voor alle klasgroepen met méér dan 10 leerlingen zullen we een beurtrolsysteem uitwerken voor de lessen vanaf 1 februari. Je zal zelf een keuze kunnen maken van lesbeurten. (Je hoeft ons dus niet te mailen met wie je samen wil les volgen) De concrete praktische informatie ontvang je per mail ten laatste begin volgende week.
-> Voor de lessen in Hooglede, Gits, Staden, Oostnieuwkerke gelden deze regels vanaf het einde van de huidige plaatselijke lock-down. We houden jullie hiervan op de hoogte!

 


Update 27 januari 

Er is nog veel onduidelijkheid over de impact van de nieuwe maatregelen op onze werking. Voorlopig nog geen wijzigingen. We houden onze leerlingen op de hoogte via mail van zodra we zelf meer weten.

Naar aanleiding van van de recent aangekondigde maatregelen verscheen er een persbericht van het OVSG :

persbericht DKO is onderwijs, geen hobby 

Zie ook bericht hieronder van VRT nieuws-website :


Update 22  januari – Geen wijzigingen voor het DKO 

Na de persconferentie van 22 januari zijn er een paar nieuwe maatregelen aangekondigd voor het secundair onderwijs en basisonderwijs.

Voor ons in het DKO wijzigt er niets. De huidige verstrengde code rood blijft gelden tot aan de krokusvakantie. Er zijn dus lessen tot en met 13 februari.  Daarna is er één week krokusvakantie vanaf 14  tot 21 februari.

We houden jullie zeker op de hoogte van zodra er iets zou wijzigen.


Update 4 januari – Verlenging corona-maatregelen zoals voor de kerstvakantie tot aan de krokusvakantie.

Na de kerstvakantie starten de lessen op onder dezelfde voorwaarden als voor de kerstvakantie.  Volwassenen en leerlingen ouder dan 12 krijgen informatie over wanneer ze naar de les kunnen komen via hun leerkracht. Houd die communicatie in het oog.

Deze maatregelen blijven gelden tot de krokusvakantie. Indien er wijzigingen zijn, brengen we iedereen zo snel mogelijk op de hoogte.

Vanuit het schoolbestuur wordt aan de leerlingen gevraagd ook voor het DKO de verplichte quarantaine omwille van verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone verbleef tijdens de kerstvakantie te respecteren.

Vergeet niet ons elke afwezigheid, indien mogelijk, altijd vooraf aan de SASK te melden via info@saskroeselare.be (of telefonisch 051 20 30 29) met vermelding van reden (ziekte, schoolactiviteit, werkgelinkte afwezigheid, verjaardagsfeest, reis…)

Belangrijk voor ons is dat u ook vermeldt of de afwezigheid coronagelinkt is (ziekte, quarantaine) en zo ja, of de quarantaine het gevolg is van een verblijf in een rode zone (buitenland).

Verder herinneren we u ook nog even aan de geldende maatregelen voor de leerlingen:

 • Handhygiëne is heel belangrijk! Ontsmet je handen op de daarvoor voorziene plaatsen (vb. bij het binnenkomen van de hoofdschool)
 • +12-jarigen: mondmasker overal verplicht
 • Respecteer de afstandsregel van 1,5 m t.o.v. medeleerlingen en leerkrachten.

 


Update 12 november – Verstrengde code rood voor DKO na de herfstvakantie.

We werden deze week verrast door de melding dat DKO-scholen na de verlengde herfstvakantie overschakelen naar een verstrengde code rood.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen?
·         Voor leerlingen tot 12 jaar : alle leerlingen blijven welkom in onze lessen.
·         Voor alle leerlingen +12 jaar: lessen mogen enkel 1-op-1 doorgaan en/of via afstandsonderwijs.

Voor +12-jarigen betekent dit dus een volledig ander scenario dan wij rekening mee hielden.
Momenteel zijn wij voor elk atelier aan het bekijken welke opties er zijn om jullie zo kwalitatief mogelijk onderwijs te kunnen blijven bieden.
We proberen extra lokalen open te stellen, beurtregelingen uit te werken zodat leerlingen zo maximaal mogelijk aan het werk kunnen blijven.

Van zodra er een  definitieve regeling is, zal jullie leerkracht jullie op de hoogte brengen.

Nog even geduld dus. Meer info volgt ten laatste nu zaterdag.

AANDACHT VOOR NIEUWE MAATREGEL IN ROESELARE! Door een recent politiebesluit is het dragen van een mondmasker nu verplicht in de omgeving van elke instelling die onderwijs aanbiedt voor iedereen vanaf 12 jaar. Dus ook rond de SASK en al zijn vestigingen in Roeselare moet je in een straal van 50m een mondmasker dragen.


Update 31 oktober –Belangrijke wijzigingen over de herfstvakantie en erna.

De Vlaamse Regering nam opnieuw een reeks maatregelen in de strijd tegen het coronavirus :

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 15 november.
Ook op 12, 13 en 14 november bieden academies geen lessen aan, ook niet in afstandsonderwijs.

Vanaf 16 november starten de lessen terug op met nieuwe verstrengde maatregelen. Deze moeten nog concreet vorm krijgen en in de vakantie gaan wij ons hierop voorbereiden. Voor 16 november krijgen jullie van ons meer nieuws hoe deze maatregelen er uit zullen zien in onze SASK-academie.

Wij danken alle leerlingen en personeel om zo goed de coronamaatregelen op te volgen!

We wensen jullie een fijne en creatieve vakantie toe!


Update 29 oktober –Belangrijke wijzigingen voor SASK-lessen!

De Vlaamse Regering nam een reeks nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus :

 • Op zaterdag 31 oktober mogen geen fysieke lessen doorgaan in het deeltijds kunstonderwijs.

Dit betekent dat nu zaterdag 31 oktober de SASK (en al zijn filialen) gesloten blijft.
Voor kinderen en jongeren is er géén les.
Voor volwassenen zal er voor sommige ateliers een vervangende digitale les en/of opdracht gegeven worden. Bij sommige ateliers is dit echter niet mogelijk. De leerkrachten van de volwassen-ateliers zullen zelf hun leerlingen hierover inlichten. Leerkrachten die geen digitale les kunnen geven krijgen een andere pedagogische opdracht.

 • De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11
  Op 9 en 10 november bieden academies geen lessen aan, ook niet in afstandsonderwijs. (Dus ook niet op 11 november, omdat dat  een feestdag is)
 • Vanaf 12 november starten de lessen terug op in fase Dit geheel volgens de afspraken die er nu reeds waren gemaakt.
 • De lessen van 29 en 30 oktober gaan wél nog gewoon door volgens afspraken eerder gemaakt.  
 • In code oranje wordt de toegankelijkheid van het secretariaat in de hoofdschool beperkt. Alle dienstverlening blijft mogelijk maar op een maximale contactloze manier. Het secretariaat is afgesloten  voor externen maar bereikbaar via de nieuwe balies.  Meer info verneem je ter plaatse.

Vergeet niet, als je komt naar de SASK

 1. VERPLICHT handen wassen voor het starten van de les!
  In de hoofdschool buiten in de wasbak en in de koude periodes zullen die vervangen worden door dispensers met ontsmettende handgel.
 2. Regelmatig tussendoor handen wassen en let op met contactoppervlakken (regelmatig reinigen)
 3. Afstand houden 1.5 m
 4. Regelmatig verluchten van de lokalen

Update 14 oktober – DKO naar code oranje, wat betekent dat?

We kregen zopas de melding dat DKO-scholen binnen enkele weken overschakelen naar code oranje.
Wat betekent dit concreet voor de lessen van de SASK? 

De SASK blijft open en de lessen blijven doorgaan. Enkel in een aantal klassen voor leerlingen vanaf 12 jaar zijn er een paar aanpassingen. We blijven iedereen zo optimaal mogelijk begeleiden. We zijn hier op voorbereid.

Wat wijzigt er?

·         Voor leerlingen tot 11 jaar : alle leerlingen blijven welkom in onze lessen.

·         Voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar : enkel klasgroepen met meer dan 14 leerlingen zullen we opsplitsen.
Hoe en wanneer we dit per klas aanpakken, laten we later weten.

·         Voor volwassenen : enkel grote klasgroepen zullen we opsplitsen.  Hoe dit voor de betreffende klasgroepen zal gebeuren, wordt ook later in detail meegedeeld.

Van zodra er een  definitieve regeling is, zullen we iedereen hiervan per mail op de hoogte brengen. 

Meer info volgt dus nog. 


Update 25 augustus – We houden de SASK corona-veilig

Via volgende maatregelen proberen we het virus slimmer af te zijn :

 • Mondmasker : Leerlingen vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker ook
  tijdens de lessen. Ook leerkrachten dragen een mondmasker. Enkel tijdens pauzes in open lucht mogen ze het masker afnemen.
 • Handhygiëne : Iedereen wast zijn handen bij het binnen komen. In de hoofdschool is hiervoor buiten een wasstraat voorzien. Ook tijdens de lessen vragen we regelmatig om de handen te wassen.
 • Frequente reiniging van contactoppervlakten :Tussen de lessen door worden contactoppervlakten gereinigd. Er zal reinigingsmiddel aanwezig zijn in klas om toestellen tussen gebruik van verschillende leerlingen te reinigen.
 • Automaten : De drankenautomaat en waterfontein mogen  gebruikt worden. Er is ontsmetting voorzien om voor en na gebruik de handen te ontsmetten.  Er is ook geen bar/winkeltje in de hoofdschool. Iedereen brengt zelf drankje of versnapering mee voor in de pauze indien gewenst.
 • Extra poetsbeurten: Wij zorgen ervoor dat de klassen meermaals per week worden schoongemaakt.
 • Afstand behouden :
  • Zo weinig mogelijk externe derden in de school aanwezig zijn : We vragen daarom aan ouders om buiten te wachten op hun zoon/dochter
  • In gemeenschappelijke ruimtes (gangen trappen) vragen we anderhalve meter afstand te behouden. Tevens dient men rechts aan te houden in de gangen en op trappen.
  • Gespreide pauzemomenten We passen de pauzeregeling aan zodat niet iedereen op hetzelfde moment pauze neemt.
  • Tijdens de lessen proberen we ook in de klas zo goed als mogelijk over de afstand tussen studenten onderling en de leerkracht gewaakt worden. In de voorschriften is er tijdens het lesgebeuren echter geen beperking inzake afstand aangezien iedereen een mondmasker aan heeft
 • Toiletten : er mag maximum één persoon binnen in een sanitaire ruimte (ook al zijn er meerdere toiletten). Wie naar het toilet wil wacht aan de buitendeur in de gang tot de deur open gaat.

 

WAT KAN JIJ ZELF DOEN?

 • Als we allen voorzichtig zijn en de regels volgen, kunnen we op deze manier gans het schooljaar in de SASK vertoeven.
 • Voel je ziek worden tijdens de les, meld dit onmiddellijk aan de leerkracht. Het secretariaat neemt de nodige maatregelen.
 • Heb je koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten en problemen met ademhalen? Kom niet naar de SASK. Blijf dan thuis en bel je huisarts.
 • Ben je risico-patiënt bespreek dan samen met je huisarts of het aangewezen is dat je naar de lessen komt in de SASK.

Update 18 augustus – Normale opstart DKO 

Vanaf 1 september mogen alle academies volledig open en  kunnen alle lessen starten.   De opstart gebeurt in pandemieniveau “geel”, met extra waakzaamheid en extra maatregelen.

Voor het secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs (vanaf 12 jaar) worden enkele maatregelen in de pandemieniveaus aangepast.

 • In niveau geel en oranje dragen volwassenen en leerlingen een mondmasker, ook in de klas. Dit is niet nodig bij pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten.
 • In niveau geel wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt. Ook de extra-murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.
 • In het secundair onderwijs worden de leerlingen in niveau geel standaard 5 dagen op school verwacht.
 • Niveau oranje wordt aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen, gelet op de beperkte impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in pandemieniveau oranje alsnog 5 dagen naar school.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top