Maatregelen Corona-virus

Update 12 mei – de rest van het schooljaar

 

  1. Groepslessen kunnen fysiek in de academie niet meer doorgaan dit schooljaar. Daarom blijven we voluit inzetten op afstandsonderwijs tot eind juni en proberen we hierbij zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Mogen we aan de ouders van de jonge leerlingen vragen om dit voor hen mogelijk te maken.

Het onderwijs, zoals dit nu gebeurt, zal sowieso voor de grote meerderheid van de leerlingen blijven doorgaan volgens het principe van afstandsleren en dat de communicatie met jullie leraar via digitale weg blijft gebeuren.  Als deze toestand wijzigt, dan krijgen jullie tijdig een mailbericht van ons.

  1. Eindejaarsactiviteiten zoals tentoonstellingen en jurymomenten, mogen we dit schooljaar niet meer organiseren. We zetten voluit in op volgend schooljaar.
  1. Er wordt een faire evaluatie gegarandeerd voor ieder leerling.
  1. We krijgen de toelating om vanaf 25 mei afhaalmomenten te organiseren om kunstwerkjes en persoonlijk materiaal af te halen. We proberen tegen eind volgende week hiervoor een uitnodiging te sturen en meer info hoe dit zal verlopen. Kom dus zeker niet zomaar af naar de academie!
  2. Over individuele lesmomenten (1-op 1 onderwijs en andere mogelijkheden) kunnen we tot op heden nog geen uitspraken De haalbaarheid hiervan moet nog intern besproken worden.

U zal begrijpen dat wij de we de eerstvolgende dagen nog heel wat te bespreken hebben over de wijze waarop wij dit alles kunnen realiseren :  het ophalen van de werken en materiaal, de wijze van evaluatie en presentatie, het verloop van de inschrijvingen enz…

Wat betreft die inschrijvingen :

  • Ten laatste nu vrijdag zullen de uurroosters voor de lessen van de jongeren (6-18-jarigen) te vinden op onze website onder info/uurroosters.
  • Herinschrijven zal mogelijk zijn vanaf woensdag 3 juni om 19u. Maar iedereen ontvangt hierover nog een afzonderlijk mail.
  • Nieuwe inschrijvingen starten pas vanaf woensdag 17 juni om 19u.

Dank voor jullie begrip bij deze dringende gezondheidsmaatregelen. Her blijft een moeilijke oefening maar in eenieders belang.

Blijf de maatregelen stipt navolgen en hopelijk kunnen we elkaar zo binnenkort sneller in levende lijve terugzien.  Zorg ervoor dat de artistieke vlam blijft branden, we missen jullie!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *